Onze groene projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze groene projecten.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 41
Reset filters

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Zonnepark Crayestein Dordrecht

Zo’n 12.000 zonnepanelen op de voormalige stortplaats Crayestein bij het terrein van HVC leveren jaarlijks groene energie voor ruim 1.200 huishoude

Zon op dak in Zwijndrecht
afbeelding van zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats Crayestein

Zonnepark Boekelermeer Alkmaar

Op de hellingen van de voormalige stortplaats op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar liggen ruim 8.000 zonnepanelen.
Zon op dak in Zwijndrecht
Rij van zonnepanelen tegen een helling.

Project warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht-Oost gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken.

Project warmtenet Sliedrecht
Een foto vanuit de lucht welke de aanleg van ene warmtenet laat zien, de straat ligt open en met kranen worden de warmteleidingen in de grond geplaatst

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Warmte-krachtkoppeling Emmeloord

We verwarmen in Emmeloord zwembad Bosbad en de sporthal door middel van een warmte-krachtkoppeling (WKK). Bijna geen enkel gebouw is zo energie-int

Project warmtenet Sliedrecht
warmte kracht koppeling

Kunststofsorteerinstallatie

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten.

Puinrecyclingsinstallatie
Foto van blik afval dat gescheide is van het plastic en de drinkpakken

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Puinrecyclingsinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht
Close