Onze groene projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze groene projecten.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 42
Reset filters

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Niet te recyclen restafval verbranden wij in onze afvalenergiecentrales. Bij de verbranding komt veel warmte vrij.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar werkt als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de omgeving.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
CO2 afvang

Houtrecyclinginstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet meer kunt recyclen tot houtsnippers. 

Puinrecyclingsinstallatie
medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Puinrecyclingsinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie
Close