afbeelding van zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats Crayestein

Zonnepark Crayestein Dordrecht

Zo’n 12.000 zonnepanelen op de voormalige stortplaats Crayestein bij het terrein van HVC leveren jaarlijks groene energie voor ruim 1.200 huishoudens. Met daarnaast 2.100 ton minder CO2-uitstoot is dit weer een mooie stap in de verduurzaming van Dordrecht.  

Inwoners doen mee

Zonnepark Crayestein levert sinds juli 2019 groene stroom. Het project stond open voor financiële participatie. 166 deelnemers uit Dordrecht hebben in totaal voor bijna € 300.000 geïnvesteerd.  Inwoners delen zo mee in de opbrengst van het zonnepark. En dragen meteen bij aan een schonere omgeving. De opbrengst investeren we weer in nieuwe duurzame-energieprojecten in Dordrecht.

Zonnepanelen op een oude vuilnisbelt gezien vanuit de lucht met op de achtergrond water, waterzuiveringsbasis en de afvalenergiecentrale van HVC
Close
Zonnepanelen op een oude vuilnisbelt gezien vanuit de lucht met op de achtergrond water, waterzuiveringsbasis en de afvalenergiecentrale van HVC

Samenwerking

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en HVC, is initiatiefnemer van het zonnepark. ECD heeft als doel om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. 

Zonnepark Crayestein is samen met Energiezorg gerealiseerd. In Energiezorg werken Afvalzorg en HVC samen om voormalige stortplaatsen opnieuw te benutten door er zonneparken aan te leggen. Afvalzorg brengt daarbij de expertise van stortplaatsen in en HVC die van duurzame energieproductie

ECD nam ook het initiatief voor de aanleg van zonnepark Amstelwijck. Naast Crayestein Dordrecht zijn ook 2 voormalige stortplaatsen in Middenmeer en Alkmaar ingericht als zonnepark. 

Adres

Locatie

Dordrecht

HVC illustratie Zonne energie CMYK

Aantal

12.000 zonnepanelen

Elektriciteit

Opbrengst 2020

3.728 MWh

Huis

Voldoende groene stroom

voor het jaarverbruik van circa 1.200 huishoudens

Co2

Vermeden uitstoot

2.100 ton CO2 per jaar

Auto

Vermeden uitstoot

gelijk aan 560 auto's minder op de weg

Gerelateerde projecten

Zon op boerderijdaken

Boerenbedrijven kunnen flink verduurzamen door op hun daken zonne-energie op te wekken.

Zonnepark Boekelermeer Alkmaar
zonnepanelen op ene groot dak